Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, împreună cu Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească, de la Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, anunţă organizarea conferinţei internaţionale

Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă


în perioada 21-22 septembrie 2012.


Conferinţa se va desfăşura în două etape:

  1. susţinerea comunicărilor ştiinţifice pe secţiuni;
  2. participarea la ateliere consacrate nivelurilor de competenţă lingvistică din CECR şi formării/evaluării competenţelor de receptare şi producere în RLS/RLNM.

Data limită de înscriere: 5 septembrie 2012. Formularele de înscriere, împreună cu rezumatele, vor fi trimise pe adresa: noiperspectiverls@gmail.com; Taxă de participare: 100 lei Lucrările susţinute vor fi publicate în volum, la editura Casa Cărţii de Ştiinţă, editură acreditată CNCS.Detaliile vor fi publicate pe site-ul: ILR-LE şi vor fi trimise prin e-mail persoanelor interesate.

Descarcă formular de înscriere

Descarcă programul conferinței